راه اندازی سرویس تبلیغ در گوگل

یکی از مهمترین فاکتورهای مهم در تجارت تبلیغات می باشد و از آنجاییکه یکی از بهترین روشهای تبلیغ ، تبلیغ در موتور جستجوگر گوگل(google adwords) می باشد. با توجه به بازدید صدها میلیونی ازسایت گوگل و ...