ارائه سرویس رایگان هاست لینوکس در زند هاست


ارائه سرویس رایگان هاست لینوکس در زند هاست

از ابتدای سال 1396

کاهش قیمت هاست لینوکس و اهدا دامنه رایگان

کاهش قیمت های هاست لینوکس در زند هاست و اضافه شدن پلن هاست لینوکس زند-8 با فضای نامحدود
اهدا دامنه رایگان به پلن های زند-3 تا زند-8