یافتن محصولات و سرویس ها

نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 10 گیگا بایت
فضا : 10 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 10
قابلیت اورسل : بله
390,000 Rial ماهانه
3,900,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 20 گیگا بایت
فضا : 20 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 20
قابلیت اورسل : بله
790,000 Rial ماهانه
7,900,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 30 گیگا بایت
فضا : 30 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 30
قابلیت اورسل : بله
1,090,000 Rial ماهانه
10,900,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 50 گیگا بایت
فضا : 50 گیگا بایت کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 40
قابلیت اورسل : بله
1,490,000 Rial ماهانه
14,900,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 100 گیگا بایت
فضا : 100 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 50
قابلیت اورسل : بله
1,900,000 Rial ماهانه
19,000,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 150 گیگا بایت
فضا : 150 گیگابیات کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : 60
قابلیت اورسل : بله
2,290,000 Rial ماهانه
22,900,000 Rial سالانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل نامحدود
فضا : نامحدود کاملا SSD
کنترل پنل : Cpanel و WHM پهنای باند ماهيانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز : نامحدود
قابلیت اورسل : بله
2,990,000 Rial ماهانه
29,900,000 Rial سالانه