یافتن محصولات و سرویس ها

پلن نقره ای
تبلیغات در گوگل - 20 دلار
فعال سازی آنی
پشتیبانی 24 ساعته
مدیریت و بهینه سازی پیشرفته
+‌گزارش مستقیم و اتوماتیک روزانه از گوگل
( معادل 16 پوند انگلیس )
1,000,000 Rial به صورت یک بار
پلن طلایی
تبلیغات در گوگل - 50 دلار
فعال سازی آنی
پشتیبانی 24 ساعته
مدیریت و بهینه سازی پیشرفته
+‌گزارش مستقیم و اتوماتیک روزانه از گوگل
( معادل 183 درهم یا 40 پوند انگلیس )
2,450,000 Rial به صورت یک بار
پلن الماس
تبلیغات در گوگل - 100 دلار
فعال سازی آنی
پشتیبانی 24 ساعته
مدیریت و بهینه سازی پیشرفته
+‌گزارش مستقیم و اتوماتیک روزانه از گوگل
( معادل 407 درهم یا 88 پوند انگلیس )
4,700,000 Rial به صورت یک بار
پلن یاقوت
تبلیغات در گوگل - 200 دلار
فعال سازی آنی
پشتیبانی 24 ساعته
مدیریت و بهینه سازی پیشرفته
+‌گزارش مستقیم و اتوماتیک روزانه از گوگل
( معادل 1080 درهم یا 239 پوند انگلیس )
9,100,000 Rial به صورت یک بار