یافتن محصولات و سرویس ها

هاست لینوکس حرفه ای 200 مگ
فضا : 200 مگا بایت
پهنای باند 2 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
30,000 Rial ماهانه
150,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 500 مگ
فضا : 500 مگا بایت
پهنای باند 5 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
40,000 Rial ماهانه
200,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 1 گیگ
فضا : 1 گیگا بایت
پهنای باند 10 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
70,000 Rial ماهانه
300,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 2 گیگ
فضا : 2 گیگا بایت
پهنای باند 20 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
100,000 Rial ماهانه
600,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 5 گیگ
فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
بقیه امکانات نامحدود
180,000 Rial ماهانه
1,400,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 10 گیگ
فضا : 10 گیگا بایت
پهنای باند 100 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
250,000 Rial ماهانه
2,200,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)
هاست لینوکس حرفه ای 15 گیگ
فضا : 15 گیگا بایت
پهنای باند 150 گیگا بایت
بقیه امکانات نامحدود
400,000 Rial ماهانه
3,100,000 Rial سالانه (دامنه رایگان)