یافتن محصولات و سرویس ها

هاست لینوکس معمولی رایگان
فضا : 50 مگا بایت
پهنای باند 50 مگا بایت
امکانات محدود
رایگان
0 Rial ماهانه
هاست لینوکس معمولی 100 مگ
فضا : 100 مگا بایت
پهنای باند 200 مگا بایت
امکانات محدود

80,000 Rial سالانه
هاست لینوکس معمولی 200 مگ
فضا : 200 مگا بایت
پهنای باند 200 مگا بایت
امکانات محدود

120,000 Rial سالانه
هاست لینوکس معمولی 500 مگ
فضا : 500 مگا بایت
پهنای باند 500 مگا بایت
امکانات محدود

180,000 Rial سالانه
هاست لینوکس معمولی 700 مگ
فضا : 700 مگا بایت
پهنای باند 700 مگا بایت
امکانات محدود

200,000 Rial سالانه
هاست لینوکس معمولی 1 گیگ
فضا : 1000 مگا بایت
پهنای باند 1000 مگا بایت
امکانات محدود

280,000 Rial سالانه
هاست لینوکس معمولی 2 گیگ
فضا : 2000 مگا بایت
پهنای باند 1000 مگا بایت
امکانات محدود
400,000 Rial سالانه