برچسب: ثبت دامنه ir

برچسب: ثبت دامنه ir

انتقال دامنه ای ار به زند هاست و یا ثبت دامنه جدید
تصویر ۱۳۹۸-۰۴-۱۹ آموزش,آموزش های وب مدیر

انتقال دامنه ir به زند هاست و یا ثبت دامنه جدید ابتدا بایستی در بخش کاربری nic نسبت به تعریف  نماینده و همچنین مجاز نمودن روابط اداری مالی و فنی برای همه امکان ثبت و یا انتقال دامنه بنام خودتان را فراهم آورید. بدین منظور بس از وارد شدن به بخش کاربری بصورت زیر عمل
ادامه مطلب